Bureau

 

Van de Looi & Jacobs architecten ontwerpt gebouwen, interieurs en stedenbouwkundige plannen. Het werken in teamverband met verschillende disciplines en invalshoeken is voor ons een voorwaarde voor het behalen van een bovengemiddeld resultaat. We gaan graag in zee met opdrachtgevers die open staan voor een uitwisseling van standpunten en die ons op basis van vertrouwen in staat stellen hen optimaal te vertegenwoordigen en te adviseren. Deze werkwijze vorm de basis voor een hoogwaardig eindproduct.

 

 

Van de Looi & Jacobs Architecten is opgericht in 1987. De architecten hebben allen hun opleiding verkregen aan de Academie van Bouwkunst. Alle medewerkers zijn in het bezit van het diploma Bachelor-Bouwkunde, in de meeste gevallen aangevuld met de Master Architectuur gevolgd aan de academie van Bouwkunst. Ons team bestaat uit een mix van ervaring en jeugdig elan, waardoor een combinatie is ontstaan van ruim 30 jaar beroepservaring en frisse inbreng.  

 

Visie

Karakter en vormgeving van ons werk worden bepaald door de wensen van de opdrachtgever, de functie van het bouwwerk en de aard van de beoogde locatie. In onze visie moet elk gebouw van binnen en van buiten gekenmerkt worden door een heldere structuur. We streven naar het bereiken van een markante ruimtelijke werking, die we met name pogen te versterken door de creatie van een verrassende lichtinval. Veel aandacht wordt besteed aan de keuze van materialen en aan een op duurzaamheid gerichte wijze van bouwen. In samenspel met de uiteindelijke vormgeving en detaillering leidt onze werkwijze tot bouwwerken die zowel eigentijdsheid als traditionele waarden uitstralen. Dit effect kunnen we vergroten door het zelf ontwerpen van het vaste meubilair en het adviseren bij terrein- en binneninrichting.

 

Bij onze stedenbouwkundige ontwerpen is het uitgangspunt dat de beoogde nieuwe bebouwing van een even grote betekenis is als de reeds bestaande of geplande gebouwde omgeving. Onze filosofie is dat onze ingreep het gebied zodanig behoort te transformeren dat oud en nieuw zich tot een totaal van hogere waarde samenvoegen.

Stedenbouwkundige ontwerpen van onze hand waren tot nu toe vooral gericht op inbreidingen in complexe (stedelijke) situaties. Ook voor kleinschalige uitbreidingen aan de rand van de bebouwing werd onze inbreng gevraagd.