Stadhuis, winkels en appartementen Raadhuisplein Huissen

De voormalige privé binnengebieden zijn getransformeerd tot een nieuwe pleinruimte met winkels en appartementenbebouwing in het centrum van Huissen. De pleinruimte is gespannen tussen het gemeentehuis aan de Langekerkstraat en de belangrijkste winkelstraat, de Langestraat. Het plein doet dienst als parkeerruimte en biedt plaats aan evenementen en de markt. Van het natuurlijk hoogteverschil van ca. 1 meter tussen beide straten is gebruik gemaakt. De bebouwing en de voetgangerszone liggen op het hogere niveau van de Langestraat. De parkeerruimte wordt ontsloten vanaf de Langekerkstraat en ligt verdiept t.o.v. de nieuwe bebouwing en het voetgangersgebied. Deze toegang wordt gemarkeerd door de nieuwe entree en de kapel van het gemeentehuis, de toegang vanuit de winkelstraat door de protestantse kerk. Aansluitend aan de bestaande  bebouwing van de kom zijn de winkels en appartementengebouwen gesitueerd, zodat de rafelige achterkanten aan het zicht worden onttrokken. De protestantse kerk is  aan de pleinzijde uitgebreid met een peuterspeelzaal. Aan deze pleinzijde is een verhoogde groenzone aangelegd dat aansluit op het aangrenzend groen.

 

Projectgegevens

Projectnummer: 90.14 - 90.22 -  90.38

Opdrachtgever(s):

Oplevering: 199X

Oppervlakte (bvo): 893 m²

 

© Van de Looi en Jacobs Architecten